STRONA GŁÓWNA | KOMUNIKATY | LEKARZE | KLIENCI | POWIĄZANE | KONTAKT  GODZINY PRACY URZĘDU

pn 8 - 18
wt - pt 8-16
(ze względu na możliwość nieobecności pracowników z powodu prowadzenia czynności w terenie, wskazane jest wcześniejsze umówienie telefoniczne)GODZINY WYDAWANIA ŚWIADECTW

pn - pt 10-14


Uwaga! Płatność tylko gotówką!
Wzór Powiadomienia o zamiarze dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa.


Ulotka dla hodowcy świń.


Ważny komunikat dla podmiotów organizujących wystawy zwierząt!!!


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.


Adres naszej skrytki ePUAP to: 305tpv6tswWzór wniosku o wpis pasieki do rejestru.Nowa zakładka dotycząca skarg, wniosków i petycji na stronie "KLIENCI".
Nowe ogłoszenia o naborze na stanowiska inspektorów weterynaryjnych.
Praktyki studenckie


Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk studenckich lub absolwenckich prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 24 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji dotyczącej realizowania przez powiatowych lekarzy weterynarii wyznaczeń do czynności urzędowych" oraz "Instrukcji dotyczącej realizacji staży/praktyk przez studentów i absolwentów wydziałów medycyny weterynaryjnej".


Nowe ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektora - nr. 170759 i 170761.


Wyniki naboru na ogłoszenia nr 169846 i 169848.Wykaz osób spełniających wymagania formalne do przyjęcia do pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie, które zgłosiły swoje kandydatury i potwierdziły przybycie na rozmowy kwalifikacyjne w dniu 15 czerwca 2015r. w odpowiedzi na ogłoszenie nr 169846 i 169848.

Ogłoszenie nr: 169846 na stronie Służby Cywilnej w sprawie poszukiwania kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt w Zespole d/s zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt. Data ukazania się ogłoszenia: 27 maja 2015 r.


Ogłoszenie nr: 169848 na stronie Służby Cywilnej w sprawie poszukiwania kandydatek/kandydatów na stanowisko: referent do spraw finansowo księgowych w dziale księgowości Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie. Data ukazania się ogłoszenia: 27 maja 2015 r.


Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.


Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń.


Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń.


Nowy wzór "Powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny".Materiały szkoleniowe dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń dla hodowców.Materiały szkoleniowe dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń dla lekarzy.Zarządzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Ważna informacja dotycząca zakazu stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich. TUTAJ


Afrykański Pomór Świń na Białorusi


Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wykrycia pierwszego ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń w rejonie iwiejskim, obwodu grodzieńskiego na Białorusi. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii, ASF - szacowanie ryzyka


Ważny komunikat dla podmiotów organizujących wystawy zwierząt!!!


adres- 00-753 Warszawa ul.Gagarina 15 Czynny w godzinach: Pn. 8 - 18, wt - pt 8 - 16 telefon : 022-840-43-33, 022-841-13-19 fax: 022-841-14-08 poczta@piwwawa.com.pl